Forbehold

1. Visualiseringer og viste materialer

I præsentations- og udlejningsmaterialet er der brugt renderinger (computergenerede grafiske 3D-visualiseringer) af byrum, facader og interiør. Renderinger af byrum tjener alene som stemningsskabende.

Visualiseringerne og renderingerne kan afvige væsentligt fra de kommende faktiske forhold. Ejendommens ydre, herunder men ikke begrænset til tag og facader, kan være vist med mindre afvigelser i forhold til faktisk udførelse, der dog ikke ud fra en samlet betragtning forringer ejendommens kvalitet. Interiør kan være vist med genstande, indretninger og udstyr, der ikke er standard, ligesom faktisk udførelse i mindre grad kan afvige i forhold til præsentations- og udlejningsmaterialets udvisende.

Materialer og produkter, der i teknisk beskrivelse er angivet med ”som” kan uden varsel – typisk som følge af at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – ombyttes med et andet materiale eller produkt, der som minimum har samme egenskaber og kvalitet som det anførte materiale eller produkt.

2. 3D-plantegninger

I præsentations- og udlejningsmaterialet er der et udvalgt af 3D-plantegninger vist i boligvælgeren. Bemærk at disse alene er udarbejdet for udvalgte, overordnede lejlighedstyper, og derfor ikke nødvendigvis er en gengivelse af den lejlighed, de er lagt ind under i boligvælgeren. Det betyder, at du ikke kan bruge dem som juridisk gyldige, målfaste dokumenter. De skal alene bruges som inspiration og en repræsentation af boligernes rummelighed og værelsesfordelene.

Lejeboligen er heller ikke møbleret ved udlejning.

Du finder de præcise, målfaste planløsning under ”Plantegning”, når du vælger den enkelte lejlighed i boligvælgeren.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.